Obchodní podmínky

Předmět činnosti

Předmětem činnosti je výroba a následný rozvoz hotových jídel a potravinářského zboží do obydlených částí měst a blízkého okolí.

Otevírací doba a rozvoz

Provozovna Pizzerie IL MONDO Líšeň má otevírací dobu od 11:00 do 22:00, která může být změněna. Telefonické a on-line objednávky se přijímají pouze v otevírací době a to maximálně do 15-ti minut před stanoveným časem ukončení provozu. Pizzerie IL MONDO Líšeň si vyhrazuje právo stanovit individuální výši minimální objednávky na 109 kč při rozvozu zdarma (nápoje a přílohy nevozíme samostatně) a právo nerozvážet do některých oblastí.

Platební podmínky

Za produkty a služby je možno platit v hotovosti nebo gastro stravenkami. Pizzerie IL MONDO Líšeň si vyhrazuje právo do zbylé hodnoty stravenek peníze nevracet. Zákazník je povinen ihned přepočítat vrácené peníze. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel. Pokud odebíráte více surovin, než přidáváte, tak výsledná celková cena za produkt nemůže být menší, než výchozí cena pizzy nebo jídla. Kuriér (doručovatelé produktů) z bezpečnostních důvodů u sebe nemají více než 1000,- Kč v hotovosti. Prosíme, připravte si drobné nebo předem nahlaste, že budete platit vyšší bankovkou než je 1000,-Kč. Veškeré platby jsou prováděny v české měně (CZK). Všechny ceny našich produktů jsou uváděny včetně DPH.

Produkty

Nabízené produkty nebo zboží mohou být dočasně vyprodány. V těchto případech vám bude nabídnuta alternativa. Nápoje a přílohy se rozváží pouze s pizzou nebo hlavním jídlem. Alkoholické nápoje a tabákové výrobky neprodáváme osobám mladším osmnácti let.

Akce, speciální nabídky, slevy

Pizzerie IL MONDO Líšeň si vyhrazuje právo kdykoliv odvolat, ukončit nebo zrušit jakoukoliv akci, speciální nabídku nebo slevu a to bez možnosti jakékoliv finanční nebo jiné náhrady, zejména při objednání prostřednictvím smluvních partnerů. Dá se požit jen jednu z akci nebo balíčků .

Doručení objednávek

Cílem je doručení objednaných produktů a zboží v co nejkratší době. Doba dodání je od 20 minut do 75 minut. V případě, že nastanou situace, které přímo ovlivní zpoždění dodávky (dopravní komplikace, nehoda, zhoršené povětrnostní vlivy atd.), může dojít k opoždění objednávky. V tomto případě podá pracovník příjmu objednávek informace o čase dodání. Za zpoždění, či nedodání zaviněné třetí osobou (krádež, výpadek energií, přerušení dodávky vody atd.), nemůže Pizzerie IL MONDO Líšeň nést odpovědnost, a proto toto není důvodem oprávněné reklamace. Veškeré provedené objednávky jsou závazné a kupující je povinen za objednané zboží zaplatit celkovou cenu. Hmotnosti veškerých jídel jsou uváděny v syrovém stavu.

Reklamace

Pizzerie IL MONDO Líšeň doporučuje na místě zkontrolovat, jestli doručené zboží souhlasí s objednávkou. Pokud je cokoliv v nepořádku, je zapotřebí neprodleně zavolat na pobočku, kde byla objednávka uskutečněna. Pokud nebyly dodrženy obchodní podmínky naší firmy, či kvalita jídla, bude nabídnuta rešení podle reklamařniho řadu. Zboží lze reklamovat pouze v den, kdy bylo zakoupeno. Na reklamované objednávky z předchozích dní nelze brát zřetel. Firemní email objednavky@ilmondo-lisen.cz slouží pro podávání reklamací. Na tento e-mail můžete posílat vaše názory, nápady, nabídky spolupráce nebo žádosti o zaměstnání.

Ochrana osobních údajů

Potvrzením a odesláním objednávky nebo sdělením při telefonické objednávce dáváte souhlas k dalšímu využití Vámi uvedených osobních údajů za účelem zásilkového prodeje v rámci společnosti IČO: 08904545. V zájmu zkvalitňování služeb může být Váš hovor zvukově zaznamenán.

Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže se jedná o poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 7 dnů od převzetí plnění.

Reklamační řád

Tento reklamační řád vztahuje se na produkty v nabídce obchodní společnosti IČO: 08904545, které byli vyrobené v provozovně IL MONDO Líšeň, poté zakoupeno u společnosti IČO: 08904545 a které bylo řádně zákazníkem reklamováno. Ke každému zboží zakoupenému u obchodní společnosti IČO: 0890454 (dále jen prodávající) je přikládána účtenka a dodaci list. Převzetím zboží stvrzuje kupující souhlas s podmínkami prodávajícího. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce (potvrzeno podpisem na dodacím listu). Prodávající odpovídá za vady, které se projeví v době výroby a doručovaní zboží vlastním kuriérem.

Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí, případně ihned po dodání do místa určení, je-li zboží přepravováno kurierem. Zjistí-li kupující vady zboží bezprostředně po jeho dodání do místa určení, je povinen s dopravcem sepsat škodní protokol, vyfotít zboží a zaslat foto na adresu lisen@ilmondo.cz s poznámkou.

 

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
0

Omlouváme se, ale objednávat lze každý den od 10:30 do 21:30. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši objednávku.